Корисничко име
Лозинка

Информације и упутство за коришћење еСтудента се налази на адреси: http://www.ef.uns.ac.rs/studenti/arhiva/it-servisi/2018-12-28-Uputstvo-za-koriscenje-elektronskog-studentskog-servisa.pdf